تعطیلات رو چطور دوست داری بگذرونی؟

استراحت لب دریا

فعالیت‌های هیجان انگیز مثل کوهنوردی یا موتور سواری

بچه؟

بله

نه

کارِ خونه؟

خانوم‌ها بهتر بلدن

چه فرقی می‌کنه

چه احساسی بهت دست می‌ده فامیلها بخوان چند روز بمونن خونه‌ات؟

قدمشون رو چشم

عمرا

کی می‌خوای بازنشسته بشی؟

هرچی زودتر بهتر

مگه بدون پول درآوردن زنده بودن معنی هم داره؟

مسائل مالی؟

آدم خرجش رو اندازه درآمدش می‌کنه

آدم درآمدش رو اندازه خرجش می‌کنه

ماشین؟

فقط بهترین

چهارتا چرخ سالم و بدنه محکم

فعالیت دونفری؟

روز تعطیل رو به رو تلویزیون و یه فیلمِ خوب

ورزش دونفری

سیگار؟

هرگز

تصمیم شخصی

خورد و خوراک؟

فقط سالم و سرموقع

خوشمزه باشه وقت و محتویاتش مهم نیست

عشق‌بازی و سکس؟

همونه دیگه

کاملا فرق دارند

اوقات شخصی؟

در رابطه دو طرفه شخص به تنهایی معنی نداره

قطعا

رابطه با دوستان دوران تجرد؟

زندگی مشترک شروع زندگی متفاوته

البته

تعطیلات؟

وقت رسیدگی به کارهای عقب مونده

موقع خواب و تفریح

شغل؟

ازش پول درمیاد

ازش رشد درمیاد

کمک کردن به دیگران؟

قطعا

اگر امکانش باشه

کمک گرفتن از دیگران؟

هرگز

چرا که نه؟

لذت زندگی؟

آموختن

تفریح کردن

تحصیلات؟

لیسانس، فوق لیسانس، دکترا

مگه تموم می‌شه؟

محل زندگی؟

ایران

هرجا آرامش و احترام باشه

Your answers has been saved. We will inform you as soon as there is a result
left arrow
right arrow
done